اطلاعات فنی و تصاویر گارانتیسال ساختنام خودرومدلبرندتصویر
طبق ضوابط فروش2013اسپورتیج 2013اسپورتیجکیا
طبق ضوابط فروشانتخاب کنیداسپورتیج 2014اسپورتیجکیا
طبق ضوابط فروش2015اسپورتیج 2015اسپورتیجکیا
طبق ضوابط فروش2016اسپورتیج 2016اسپورتیجکیا

درباره ما

اتو خسروانی

مرکز فروش اتومبیل خسروانی با نام ثبتی (گسترش خودرو پاسارگاد ) در زمینه فروش اتومبیل های صفر کیلومتر داخلی و خارجی ، شرکتی و وارداتی فعالیت می نماید.

بیشتر